Vai trò ưa thích của anh trong phiên tòa là gì?Bây giờ, nó giống với vị trí của Arnold. người mà tôi là đồng đội cùng là anh ấy.hạn;Tin nóng April! Theo tin độc quyền về mặt trời, thì Arsenal Striker obamayan có thể chơi trong trận bán kết (bán kết), mặc dù chưa hoàn to àn phục hồi khỏi sốt rét.