Nếu lúc này có một người không thiếu tiền để bắt đầu cuộc đua vũ trang lần nữa, thì chúng ta phải chiến đấu với nhau.Không ngạc nhiên khi các fan lớn đang mong chờ những bạo chúa mới ở địa phương. nhưng thực tế hạn chế s ự xuất hiện của bạo chúa địa phương. còn các giá trị của việc đầu tư vào các gia đình giàu không cao ngày nay. hầu như chỉ có các nhóm dầu mỏ, xem đội bóng như là cỗ máy tuyên truyền, không thể bỏ công sức để làm việc này.Hai năm sau, Meiqiu Vương xuất hiện thứ năm chống lại Chile, s ự xuất hiện thứ hai ở nước Copa, và vẽ cùng Mosquella của Peru để vươn tới vị trí thứ ba trong lịch sử, sáu trận đấu ngắn với zizinio (Brazil) và Livingstone (Chile), người buộc ở vị trí đầu tiênĐộ khẩn cấp: