Well, cầu thủ có năng lực, ham muốn, chăm chỉ, và vân vânKết quả là, bọn quỷ Đỏ chỉ thắng có 2 trong những trận 9 cuối cùng trong mùa giải tại bộ 99, đã bỏ lỡ phần đầu bốn và cuối cùng chỉ giành được vị trí thứ sáu.Michael, tôi rất tôn trọng anh ấy Tôi rất thích Michael